Áššehasbálvalus ja oahpisteapmi

Boradeapmi, málesteapmi ja nisttiid háhkan

Gávppit, kioskkat, kafeat ja restauráŋŋat

Dolastallansajit ja stobut

 • Biebmoráhkadeapmi lihkostuvvá buoremusat ávdinstobuin. Stobuin lea álo kamiidna.
 • Davvi-Sámis, stáda eatnamiin, Meahciráđđehus suovvá dahkat dola eatnamii gahččan rissiin ja ovssiin almma sierra lobiid haga. Ávžžuhit geavahit boares dolastallansajiid jus dakkáriid gávdná.
 • Eanabuollinváruhusa áigge ii leat lohpi cahkkehit sajušdola.

Juhkančáhci

 • Čázi sáhttá dábálaččat juhkat, muhto geassebáhkkan ávžžuhit vuoššat čázi.

Bázahusfuolahus

 • Darvvátvári meahcceguovllu ávdinstobuin leat bázahuslihtit. Lea sávahahtti ahte guovllus vánddardeaddjit ieža buktet iežaset ruskkaid eret meahcis.
 • Ribahis vánddardeapmi

Hivssegat

 • Ávdinstobuin leat olgohivssegat.

Idjadeapmi

Dealttástallan

Ávdinstobut

Darvvátvári meahcceguovllus leat guokte ávdinstobu, main sáhttá idjadit ija dehe guokte.

 • Sálvvošjávrri ávdinstohpu lea lahka Norgga ráji Sálvvošduoddara oarjedavábealde ja Sálvvošjávrri nuortabeale gáttis, ja Heahttá-Gilbbesjávrri-mohtorgielkáluotta guoras.
 • Čietnjalisjávrri ávdinstohpu lea Čietnjalisjávrri oarjedavágáttis álgi Jiehtájoga lulábeale gáttis. Čietnjalisjávrris lea dohko sullii 2 km johkagierraga mielde.

Idjadeapmi lahkosiin

 • Turismafitnodagat láigohit barttaid Gárasavvona, Guhttása, Bálojohnjálmmi, Leaibejávrri, Bálojávrri ja Heahtá giliin.
 • Gohttenbáikkiid gávdná Gárasavvonis, Heahtás, Leaibejávrris ja Bálojávrris.
 • Heahtás ja Gárasavvonis leat hoteallat.
 • Dakkár orrunvovdnabáikkiid, main sáhttá váldit vovdnii elrávnnji, gávdná Heahtá, Leaibejávrri, Bálojávrri ja Bálojohnjálmmi giliin.
 • Lassidieđuid oažžu Eanodaga turismasiidduin (enontekiolapland.com, suomagillii).

Biergasiid láigoheapmi

Lápmásiid bálvalusat

 • Darvvátvári meahcceguovllus eai leat bálvalusat lámisolbmuide.
 • Duottar-Sámi luondduguovddáža čájáhuslanjain sáhttá johtit juvlastuoluin. Luondduguovddážis lea inva-hivsset

Eará bálvalusat lahkosiin

 • Lagamus báŋkkut, báŋkoautomáhtta, boasta ja apotehka leat Eanodaga girkogilis Heahtás, gosa lea Darvvátvári meahcceguovllu lulágeahčen sullii 20 km.
 • Dearvvašvuođaguovddáš lea sihke Heahtá ja Gárasavvona giliin.
 • Boaldámuša biilii sáhttá oastit Bálojávrri, Heahtá ja Gárasavvona giliin. Heahtás ja Gárasavvonis lea bensinstašuvdna.
 • Oaggunlobiid vuvdet Duottar-Sámi luondduguovddáža lassin maid guovllu fitnodagain.
 • Máŋggabealat dieđut Lappis ja guovllu turismabálvalusain gávdnojit Lappi turismaportálas (lapland.fi, suomagillii).