Geinnodatmerken

Kalohttageinnodat čoaggana máŋgga stáđismeahttun geinnodagas ja aivve ođđa stáđáskeahtes geinnodagain.

  • Suomas geinnodat lea merkejuvvon sulaid 40 cm alu oránsaoaivvat stoalppuiguin.
  • Norggas geinnodat lea merkejuvvon geađgemearkkaide moaladielkkuiguin.
  • Ruoŧas geinnodat lea merkejuvvon rukses ruossastoalppuiguin sihke galbbaiguin, main leat symbolat.

Geinnodatgaskkat

Kalohttageinnodaga sáhttá johtit gaskkaid mielde.