Kalohttageinnodaga kárttat ja johtinoktavuođat

3.3.2021
Koronavirusa geažil luonddusge lea ágga atnit dorvogaskkaid ja čuovvut earenoamáš giehtahygieniija ee. stobuin, dolastallanbáikkiin ja hivssegis fitnamiid maŋŋá. Meahciráđđehusa linnjemat ja rávvagat beaiváduvvojit, go almmolaš koronarávvagat šaddet dárkileabbon.
Geahča lassidieđuid ja čuovo min rávvagiid.

 

Johtinoktavuođat Gilbbesjávrái

Biillain

 • Gilbbesjávrái beassá biillain váldoluodda 21 (E 8) mielde.

Almmolaš fievrruiguin

Kárttat

Elektrovnnalaš kárttat

Eará kárttat gaskkaid mielde

Oba geinnodat

 • Fjällkartan Ruoŧa guovllus
 • Turkart Norgga guovllus

Gilbbesjávri - Guovdageaidnu

 • Háldi - Gilbbesjávri olgolihkadangárta (Halti - Kilpisjärvi ulkoilukartta), 1:50 000, Karttakeskus 2012. Gárttaid sáhttá oastit Gilbbesjávrri luonddudálus, Duottar-Sámi luondduguovddážis, máŋggain Gilbbesjávrri fitnodagain, Karttakeskusis ja buriin girjegávppiin.
 • Gilbbesjávri Háldi vánddardanoahpisgirji ja gárta 1:50 000, Joel Ahola ja Karttakeskus 2014. Gárttaid sáhttá oastit Gilbbesjávrri luonddudálus, Duottar-Sámi luondduguovddážis ja Karttakeskusis.
 • Norgga gárttat, 1:50 000: Ráisduottarháldi 1733 IV, Mollesjohka 1733 I, Raisjav´ri 1833 III, Kautokeino 1833 II, Cierte 1733 II (Somášjávri - Guovdageaidnu).
 • Tuvra-kárta Davvi-Suopma 2013, 1:400 000. Kárttaid sáhttá oastit Karttakeskusis ja girjegávppiin, main lea buorre válljenmunni.

Gilbbesjávri - Ábeskovvu

 • Turkart Indre Troms, 1:100 000.
 • Fjällkartan BD1 Treriksröset - Råstojaure, 1:100 000. Gárttaid sáhttá oastit Karttakeskusis.
 • Fjällkartan BD6 Abisko - Kebnekai - Narvik, 1:100 000. Gárttaid sáhttá oastit Karttakeskusis.

Ábeskovvu - Huhttán (Sulidælmmá)

 • Fjällkartan BD6 Abisko - Kebnekai - Narvik, 1:100 000. Gárttaid sáhttá oastit Karttakeskusis.
 • Fjällkartan BD7 Sitasjaure - Akkajaure, 1:100 000. Gárttaid sáhttá oastit Karttakeskusis.
 • Fjällkartan BD9 Padjelanta - Sulitelma, 1:100 000. Gárttaid sáhttá oastit Kartbutikenis.
 • Fjällkartan BD10 Sareks nationalpark, 1:100 000. Gárttaid sáhttá oastit Kartbutikenis.

Kárttaid vuovdinbáikkit

Gieđas telefovdna, mas oidno Retkikartta.fi. Raba Kalohttageinnodaga kártta Retkikartta.fi:s (suomagillii).