Dán siiddus ovdan buktojuvvon bálvalusat gusket Suoma beale Kalohttageinnodaga oasi earret stobuid, main lea muitaluvvon maid Norgga ja Ruoŧa bealde.

Juhkančáhci

Suomas juohke Kalohttageinnodaga guoras, ávdin- ja várrehusstobu lahkosiin lea čáhceváldinbáiki, mas sáhttá goistet juhkančázi. Čáhceváldinbáikkit leat ilmmuhuvvon maid stobu siste stohpogirjjiin. Geinnodaga guora jogážiin lea juhkamii dohkálaš čáhci.

Bázahusfuolahus

  • Sávvojuvvo, ahte geinnodagas johttit buktet iežaset ruskkaid eret meahcis.
  • Guonjarjoga stobus eai leat lihtit seahkálaš bázahusaide, muhto eará stobuin geinnodaga guoras leat vel bázahuslihtit.
  • Loga lasi ribahis vánddardeamis.

Boaldenmuorrafuolahus

Válmmasin luddejuvvon boaldenmuorat vuddjojuvvojit giđđadálvve ávdin- ja várrehusstobuide. Daningo boaldenmuorat buktojuvvojit Giehtaruohttasa meahcceguvlui guhkkin ja boaldenmuorrafuolahus lea divrras, sávvojuvvo ahte stobuide dárkkuhuvvon muorat eai boldojuvvo stobuid olggobealde.

Fuolahusa ovddasvástideaddjit

Idjadeapmi

Ávdin- ja várrehusstobut Suomas

Kalohttageinnodaga guoras leat ávdinstobut ja várrehusstobut, main sáhttá láigohit seaŋgabáikkiid mávssu vuostá.

Stobut Norggas

Stobut Ruoŧas

Idjadeapmi Gilbbesjávrri lahkosiin

Diehtu orrumis Gilbbesjávrri lahkosiin gávnnat Giehtaruohttasa guovllu fierbmesiidduin.

Biergasiid láigoheapmi

Diehtu biergasiid láigoheamis lahkosiin gávnnat Giehtaruohttasa guovllu fierbmesiidduin.