Johtolaga vuolginsajit

  • Haukijärvenoja parkerensadji, mas lea parkerenvejolašvuođa lassin oahpistangoavdi.
  • Vánddardeami sáhttá álggahit maiddái nu, ahte vuodjá meahccebiilageainnu mielde Haukijärvenoja geaidnoruossas sullii 5 km ovddosguvlui. Hirvashauta parkerensaji guoras boazoáidi rasttilda geainnu, ja nuba dan lea álki fuobmát. Čuozáhagas vuolgá oránšaivnnat málamearkkaiguin merkejuvvon Njuohttejoga vánddardanjohtolat, mii dalán earrána eret boares boazoáiddis ja dan guora manni bálgás.

Johtolatmerken

Johtolat lea merkejuvvon oránšaivnnat málamearkkaiguin: čuoldageažis lea málejuvvon sullii 30 cm oránšan dahje muoras lea jorba málasihkasteapmi.

Johtolatossodagat

Njuohttejoga vánddardanjohtolat lea Njuohttejoga goabbat bealde merkejuvvon riekkesjohtolat Haukinivas Kolsankoskii ja ruovttoluotta. Johtolaga ollesguhkkodat lea 40 km.

  • Kolsankoski heaŋgášaldi lea gahččan iige leat geavahusas dálvet 2020.
  • Njuohttejoga davábeale johtolaga mielde lea Haukijärvenoja parkerensajis Kolsankoski heaŋgášaldái sullii 24 km.
  • Njuohttejoga lulábeale jođedettiin čoggo mátki Kolsankoski heaŋgášaldái 16 km.

Oktavuohta eará johtolagaide

Njuohttejoga vánddardanjohtolat lea oktavuođas boares bálgái, mii manná boares boazoáiddi guora bálggisin Hirvashauta parkerensaji lahkosiin gitta Mantoselkäi. Njuohttejoga vánddardanjohtolagas lea oktavuohta maiddái Vieriharju bokte manni bálgái, mii manná Korvatunturinmurusta ráfičuoldda lusa. Ovdalis máinnašuvvon bálgát eai leat meahccái merkejuvvon johtolagat.