Johtinoktavuođat

Njuohttejoga vánddardanjohtolat lea UK-álbmotmeahcis Suovvaguoikka gieldda davágeahčen lahka Ruošša ráji. Johtolat leat laktageainnu Suovvaguoika - Tulppio (nr 9671) davábealde.

Biillain

  • Biillain beassá johtolaga vuolginsadjái UK-álbmotmeahci nuortalulágeahčai. Dohko lea Suovvaguoikka girkosiiddas sullii 93 km. Biillain beassá Suovvaguoika - Tulppio -laktageainnu (geaidnu nr 9671) mielde 80 km Tulppioi. Tulppios jorggihuvvo gurut beallai meahccebiilageainnu ala, man mielde vel šaddá vuodjit sullii 13 km, dassáigo joavdá álbmotmeahci ráji lahkosiidda Haukijärvenoja parkerensadjái.

Almmolaš fievrruiguin

  • Suovvaguoikka girkosiidii beassá Roavvenjárggas, Giemajávrris ja Soađegili almmolaš linnjábiillaiguin.
  • UK-álbmotmeahci nuorttimus osiide Njuohttejohkii mátkkoštettiin beassá linnjábiillaiguin gitta Suovvaguoikka girkosiidii. Dárkkis álo áigedávvaldieđuid (matkahuolto.fi, suomagillii). Suovvaguoikka girkosiiddas lea vel badjel 90 km UK-álbmotmeahci ráji lusa ja Njuohttejoga vánddardanjohtolaga álgui. Poastatákse johtá árgabeivviid birra jagi Suovvaguoikka girkosiiddas Tulppioi. Poastatákssiin galgá ovddalgihtii soahpat omd. dalle, go lea jođus Haukijärvenoja parkerensadjái. Jos poastatáksse áigedávval ii heive, de sáhttá mannat diŋgontákssiin. Táksse sáhttá váldit Suovvaguoikka táksestašuvnnas.

Kárttat

Elektrovnnalaš kárttat

 

Eará kárttat

  • Urho Kekkonen -olgolihkadankárta, 1:100 000, Karttakeskus 2016. 
  • Salla - Suovvaguoika olgolihkadankárta, 1:100 000, Karttakeskus 2008. 
  • Eanadatkárta nummir V513 ja V531, 1:50 000, Karttakeskus 2007. 
  • GT tuvrakárta, 1:400 000. 

Gieđas telefovdna, mas oidno Retkikartta.fi. Raba Njuohttejoga vánddardanjohtolaga kártta Retkikartta.fi:s (suomagillii).