Njuohttejoga vánddardanjohtolaga gáibideaddjivuohta

3.3.2021
Koronavirusa geažil luonddusge lea ágga atnit dorvogaskkaid ja čuovvut earenoamáš giehtahygieniija ee. stobuin, dolastallanbáikkiin ja hivssegis fitnamiid maŋŋá. Meahciráđđehusa linnjemat ja rávvagat beaiváduvvojit, go almmolaš koronarávvagat šaddet dárkileabbon.
Geahča lassidieđuid ja čuovo min rávvagiid.

Njuohttejoga vánddardanjohtolat lea miehtá bures merkejuvvon geassejohtolat, man guoras leat moanat orustansajit. Ná johtolat heive maiddái dakkáriidda, geat eai leat nu hárjánan vánddardit. Johtolaga mielde jođedettiin šaddá goittot gakcut ja njiedjat, ja nuba johtolaga birravázzin dihte galgá leat olmmoš goittot juogalágan vuimmiid alde.

Njuohttejoga sáhttá álkit rasttildit rádjeavádaga lahkosiin heaŋgášalddi mielde. Johtolaga nuppe geahčen lahka Haukijärvenoja parkerensaji lea joga rastá čavgejuvvon gállinváijer, mii dahká joga rasttildeami dorvvoleabbon. Go čázi allodat lea normáladásis, de joga sáhttá dorvvolaččat gállit rastá. Čáhcedili gánnáha dárkkistit ovdal vánddardeami Suovvaguoikka oahpistanguovddáš Bealljeduoddaris dahje Urho Kekkonena álbmotmeahci bálvalanbáiki Kiehinenis.