Dahkamuš ja oaidninveara Ylläsduoddara luondduguovddáš Kellokasis

3.3.2021
Koronavirusa geažil luonddusge lea ágga atnit dorvogaskkaid ja čuovvut earenoamáš giehtahygieniija ee. stobuin, dolastallanbáikkiin ja hivssegis fitnamiid maŋŋá. Meahciráđđehusa linnjemat ja rávvagat beaiváduvvojit, go almmolaš koronarávvagat šaddet dárkileabbon.
Geahča lassidieđuid ja čuovo min rávvagiid.

Čájáhusat

 • Meän elämää -čájáhus muitala muitalusa gilážiin Bállas-Ylläsduoddara álbmotmeahci guoras, duoddariin riegádeaddji ádjagiin, mehciin, jekkiin ja gittiin sihke Väyläs nappo Durdnos-Muonájogas, eallima rávnnjis, man birra eallin lea huksejuvvon. Loga lasi čájáhusas.
 • Galleria Kellokas lea Lappi dáiddársearvvi (lapintaiteilijaseura.fi, suomagillii) dáiddagalleriija, gos leat molsašuddi čájáhusat.
 • Meän Galleria lea Meahciráđđehusa čájáhuslatnja, gos leat molsašuddi čájáhusat. 
 • ITE –dáiddašillju bálggis manná luondduguovddáža birra ja doppe gávdnojit lappilaš ITE-dáiddariid govvačullosat
 • Savohttamuseas sáhttá oahpásnuvvat ovdalašáiggiid vuovdebargguide ja bartaeallimii.

Joavkooahpisteamit

 • Soaba oahpisteamis ovdalgihtii luondduguovddáža olbmuiguin. 
 • Meän elämää -čájáhus
  • Oahpisteamit rávesolmmoš- ja mánnájoavkkuide, bistá 1 diimmu.

Filmmat auditorias

 • Kellokas Salis dahje Väyläs lea oaidnimis máŋggat čájáhusat álbmotmeahcis ja birastahtti luonddus.
 • Kolari filbmateáhter Kino Kellokas čájeha filmmaid Salis. Prográmmii (facebook.com, suomagillii) sáhttá oahpásnuvvat Facebookas.

Giehtagirjerájus ja aviisasále Aviisi

Aviisi lea ylläslaččaid orrunlatnja, gos sáhtát lohkat girjjiid, luonddugirjiid, oahpásnuvvat báikkálaš historjái, deaivat oahppásiid, geahččat duovdagiid dahje filmmaid dahje muđui fal beare leat.

Luondduguovddážii láktaseaddji geinnodagat