Dahkamuš ja oaidninveara Davvi-Sámi luondduguovddáš Siiddas


 

Čájáhusat

Siidda čájáhusa namma lea"Enâmeh láá mii párnááh – Dát eatnamat leat min mánát" anáraš Guovža-Sámmol Máhte (Morottaja) čállán anárašgielat divtta vuođul. Čájáhusa namma divttista luonddu- ja kulturfáttáid deháleamos dieđuid.
 
Čájáhusa kultursisdoaluin guorahallo, mo vássán áigi eallá mis – juohkehaččas eallá mággahámat eará áigodagaid árbi, mainna vuogáiduvvat nuppástusaide min birrasis. Luonddugeahččančiehka buktá ovdan eandalii maimuš jiekaáiggi dálkkádathistorjjá and lassin vihkkehallat mii dálkkádahkii dáhpáhuvvá boahttevuođas. Luonddufáttáid gieđahallat Davvi-Sámi suodjalanguovlluid and doppe dihtton earálágan luonddutiippaid and eallišlájaid bokte.

Molsašuvvi čájáhusat

Siiddas lea guokte molsašuvvi čájáhusa lanja, gos luondduguovddáš ja sámemusea lágidit čájáhusaid luonddu- ja kulturfáttáin. Loga lasi molsašuvvi čájáhusain Siidda neahttasiidduin (siida.fi).

Joavkooahpisteamit

Oahpisteapmi addá čájáhusgalledeapmái eanet. Siida ofelaččat leat skuvlejuvvon freelancerat, geain lea buorre giellamáhttu. Buot oahpistemiid galgá várret ovdal galledeami.

Siiddas lea fállun oahpistuvvon tuvrrat joavkkuide suoma-, sáme-, eaŋgalaš, ruoŧa- ja duiskkagielaiguin. Oahpisteapmi máksá ja dan galgá várret ovddalgihtii. Oahpisteapmi heivehuvvo heivvolažžan iešguđetgelágan joavkkuide. Vuogas joavkosturrodat lea eanemustá 25 olbmo.

Olgomuseaoahpisteapmi

Mii lea suoskangáhčči? Maid barge náhkkemeaidinbiergas? Mii lea vuovda? Olgomuseaoahpisteamis beassá oahpásmuvvat Anára 10,000 jagi historjái. Guollebivdu and meahcásteapmi ledje dáppe dološ olbmuid eallineavttut. Ofelaš otherla miellagiddevaš dieđuid olgomusea toss and ráhkadusain, mat otherlit Suoma golmma sámekultuvrras. Oahpisteapmi bistá diimmu.
Gielat: suoma-, eŋgelas-, duiskka-, fránskka-, ruošša-, spánska- ja ruoŧagiella.
Haddi: 120 € / joavku.

Lassedieđut Siidda ofelastimiin.

Vánddardanetikeahtta

1. Gudnejahte luonddu.

2. Vállje merkejuvvon máđijaid.

3. Váldde čielgasa leago gohtten lobálaš du válljen čuozáhagas.

4. Geavat dušše merkejuvvon dolastallansajiid.

5. Ruskkahis vánddardeapmi.

Loga lasi