Giehtaruohttasa johtinoktavuođat ja kárttat

3.8.2021
Rávvagat koronavirusii. Meahciráđđehusa Luonddubálvalusaid koronavirusii gullevaš áigedási rávvagat leat čohkkejuvvon dán siidui.
2.7.2021
Giđđadulvi doalvvui Vuopmegašjoga šaldi Kalohttageinnodagas ja ođđa huksejuvvo easkka 2022. Vuopmegašjoga rastá ferte dál gállit.

Johtinoktavuođat

Giehtaruohttasa meahcci lea Gilbbesjávri-Gárasavvon -luotta nuorttabealde. Davvin ja nuortan dat ollá Norgga ráji vuostá.

Almmolaš fievrruiguin

Biillain

Váldoluodda 21 (E 8) manná guovllu oarjeravdda. Buorre báiki reaissu álggaheapmái lea Gilbbesjávrri gilli.   

Meahccereaissu vuolginsajit

Kárttat

Elektrovnnalaš kárttat

Eará kárttat

Kárttaid vuovdinbáikkit

Gieđas telefovdna, mas oidno Retkikartta.fi. Raba Giehtaruohttasa meahcceguovllu kártta Retkikartta.fi:s (suomagillii).

Parkerenbáikkit

  • Käsivarrentie 14123 (nr 21, E8), Gilbbesjávri
  • Käsivarrentie 11194 (nr 21, E8), Viššat
  • Käsivarrentie 9912 (nr 21, E8), Iitu
  • Käsivarrentie 8835 (nr 21, E8), Roabičoalbmi