Galledala Pyhä-Luosto luondduguovddáš Naava

3.3.2021
Koronavirusa geažil luonddusge lea ágga atnit dorvogaskkaid ja čuovvut earenoamáš giehtahygieniija ee. stobuin, dolastallanbáikkiin ja hivssegis fitnamiid maŋŋá. Meahciráđđehusa linnjemat ja rávvagat beaiváduvvojit, go almmolaš koronarávvagat šaddet dárkileabbon.
Geahča lassidieđuid ja čuovo min rávvagiid.

Rabasáiggit 2021

Juohke beaivvi dii 10–17

Doalahit vuoigatvuođaid rahpanáiggiid rievdadusaide.

Oktavuohtadieđut

Čujuhus
Luontotie 1
98530 Pyhätunturi (Pelkosenniemi)

Telefovdna
0206 39 7302

Šleađgapoasta
pyhaluosto@metsa.fi

Luondduguovddáža doaimmas vástida Meahciráđđehus.

Johtinoktavuođat ja kárttat

Biillain

  • 4-geainnus Roavvenjárgga – Soađegili gaskkas Torvinen gili bokte earrána geaidnu 962 Luostoi ja ain viidásut Baseduoddarii (s. 38 km).
  • 5-geainnus Giemajávri – Pelkosenniemi gaskkas Vuostimo gili boktá earrána geaidnu 962 guvlui Baseduoddarii (s. 14 km).
  • Geaidnoguorain leat buorit oahpistangalbbat Pyhä-Luosto turismaguvlui sihke oahpistangalbbat Pyhä ja Luosto. Pyhäduoddára lahkonettiin geaidnoguorain leat oahpistangálbbat luondduguovddáš Naavai
  • Biilla sáhttá guođđit luondduguovddáža parkerenbáikái dahje almmolaš bisánanbáikái luondduguovddáža guoras.
  • Luondduguovddáš lea hui lahka Pyhä čierastanguovddáža.

Almmolaš johtinfievrruiguin

Pyhä-Luosto luondduguovddáš Naava ja Pyhä-Luosto álbmotmeahcci leat fáhtemis bures maid almmolaš johtinfievrruiguin.

Joatkkaoktavuođat Roavvenjárggas ja Giemajávrris