Galledala Bállásduoddara luondduguovddáža

15.9.2020
Koronavirusa geažil luonddusge lea ágga atnit dorvogaskkaid ja čuovvut earenoamáš giehtahygieniija ee. stobuin, dolastallanbáikkiin ja hivssegis fitnamiid maŋŋá. Meahciráđđehusa linnjemat ja rávvagat beaiváduvvojit, go almmolaš koronarávvagat šaddet dárkileabbon.
Geahča lassidieđuid ja čuovo min rávvagiid.

Rabasáiggit 2020

1.1.–16.2. mán–be dmu 9–16

17.2.–3.5. mán–sot dmu 9–17

4.5.–31.5. mán–be dmu 9–16

1.6.–27.9. mán–sot dmu 9–17

28.9.–31.12. mán–be dmu 9–16


Gitta 24.–25.12.

Oktavuohtadieđut

Čujuhus
Pallastunturintie 557
99330 Pallastunturi (Muoná)

Telefovdna
0206 39 7930

Šleađgapoasta
pallastunturi@metsa.fi

Luondduguovddáža doaimmas vástida Meahciráđđehus.

Johtinoktavuođat ja kárttat

Biillain

  • Luondduguovddážii leat geaidnooahpisteamit buot áimmuguovlluin.

Almmolaš johtinfievrruiguin