Bálvalusat Bállásduoddara luondduguovddážis

3.3.2021
Koronavirusa geažil luonddusge lea ágga atnit dorvogaskkaid ja čuovvut earenoamáš giehtahygieniija ee. stobuin, dolastallanbáikkiin ja hivssegis fitnamiid maŋŋá. Meahciráđđehusa linnjemat ja rávvagat beaiváduvvojit, go almmolaš koronarávvagat šaddet dárkileabbon.
Geahča lassidieđuid ja čuovo min rávvagiid.

  • Luonddugávppis lappilaš duojit, tuvrabuktagat, girjjit, koarttat, kárttát ja herskot.
  • Buot diehtu Bállás-Ylläsduoddara álbmotmeahci luonddus ja johtolagain.
  • Várremat ja čoavdagat álbmotmeahci várren- ja láigostobuide.
  • Láigohanláhkai muohtagápmagat.
  • Lobit guolásteapmái ja meahcásteapmái.
  • WiFi fierpmádat áššehasaid geavahusas.

Kaféa ja restoráŋŋabálvalusat

Historjjálaš Lapland Hotel Pallas (laplandhotels.com, suomagillii) bálvala luondduguovddáža ránnjás.

Johtinlápmásiid bálvalusat

Mánná ja nisu, guhte čohkká rullastuolus, oahpásmuvvaba čájáhussii. Čájáhusas oidnojit lottit.

  • Juvlastuoluin beassá johtit luondduguovddáža čájáhusain sihke auditorias.
  • Luondduguovddážis leat easttakeahtes wc-lanjat.
  • Vatikuru luonddubálgá sáhttá johttit juvlastuoluin veahkeheaddji veagas sullii kilomehtera mátkki boares hotealla bázahusaid lusa sihke Bállásgoahti, man huksemat leat eastagiid haga.