Bálvalusat Bállásduoddara luondduguovddážis

2.1.
Luondduguovddáš lea gitta doaisttážii.

Távval, mas leat guokte duhppejuvvon hámi.

  • Luonddugávppis lappilaš duojit, tuvrabuktagat, girjjit, koarttat, kárttát ja herskot.
  • Buot diehtu Bállás-Ylläsduoddara álbmotmeahci luonddus ja johtolagain.
  • Várremat ja čoavdagat álbmotmeahci várren- ja láigostobuide.
  • Láigohanláhkai muohtagápmagat.
  • Lobit guolásteapmái ja meahcásteapmái.
  • WiFi fierpmádat áššehasaid geavahusas.

Kaféa ja restoráŋŋabálvalusat

Historjjálaš Lapland Hotel Pallas (laplandhotels.com, suomagillii) bálvala luondduguovddáža ránnjás.

Auditoria ja čoahkkinlanjat

Auditorias leat 45-saji, ja dan sáhttá várret čoahkkimiidda ja oahpahusgeavahussii  dalle go luondduguovddáš lea rabas ja lea haddi 20 €/ diimmus ja 100 € / beaivi (sis 24% álv).

Johtinlápmásiid bálvalusat

Mánná ja nisu, guhte čohkká rullastuolus, oahpásmuvvaba čájáhussii. Čájáhusas oidnojit lottit.

  • Juvlastuoluin beassá johtit luondduguovddáža čájáhusain sihke auditorias.
  • Luondduguovddážis leat easttakeahtes wc-lanjat.
  • Vatikuru luonddubálgá sáhttá johttit juvlastuoluin veahkeheaddji veagas sullii kilomehtera mátkki boares hotealla bázahusaid lusa sihke Bállásgoahti, man huksemat leat eastagiid haga.