Dahkamuš ja oaidninveara Bállásduoddara luondduguovddážis

Čájáhusat

Joavkooahpisteamit

  • Meahcceoahpistemiid ordnejit Bállás-Ylläsduoddariid álbmotmeahci ovttasbargofitnodatdoallit.

Bállásduoddara luondduguovddážii laktáseaddji geinnodagat

Bállásduoddara luondduguovddážis beassá Vatikuru luonddubálgái, Palkaskero ja Taivaskero rieggáide sihke dieđusge Suoma boarráseamos vánddardanmáđidjii, Heahttá-Bállás. Luondduguovddáš lea láhtu ruossalasti báikkis ja duoddariin sáhttá vánddardit muohtagápmagiiguin friddja.

Bállásgoahti

Láigohanláhkái Bállásgoahti ja dan bálddas rabas fiellogoahti bálvalit turisttaid. Bállásgoahti heive bures unnit joavkku doaluide dahje vaikke gásttašanbáikin. Duottargáldu čázi sáhttá juhkat, dan ráinnasvuohta lea luonddu skeaŋka johtaleaddjái.

Vánddardanetikeahtta

1. Gudnejahte luonddu.

2. Vállje merkejuvvon máđijaid.

3. Váldde čielgasa leago gohtten lobálaš du válljen čuozáhagas.

4. Geavat dušše merkejuvvon dolastallansajiid.

5. Ruskkahis vánddardeapmi.

Loga lasi

Ođđasat

Ođđasat beaiváduvvet dása.