Muotkkeduoddara johtinoktavuođat ja kárttat

3.3.2021
Koronavirusa geažil luonddusge lea ágga atnit dorvogaskkaid ja čuovvut earenoamáš giehtahygieniija ee. stobuin, dolastallanbáikkiin ja hivssegis fitnamiid maŋŋá. Meahciráđđehusa linnjemat ja rávvagat beaiváduvvojit, go almmolaš koronarávvagat šaddet dárkileabbon.
Geahča lassidieđuid ja čuovo min rávvagiid.

Johtinoktavuođat

Biillain

 • Anár - Áŋŋel -geaidnu (nr 9553) manná Muotkkeduoddara meahci máttabeallái.
 • Meahci davá- ja nuorttabeallái beassá Gámas - Gáregasnjárga -geainnu (nr 92).
 • Máttanuortin meahccái beassá riikkageaidnu 4:žis Anára ja Gápmasa gaskasaš geainnus.
 • Fiesttarbealde johtá Áŋŋel - Gáregasnjárga -geaidnu (nr 9553). Geainnut eai mana áibbas meahci ravdda, muhto geainnuin lea mátki 1 - 14 km meahccái.

Almmolaš fievrruiguin

 • Guovllu máttaoassái beassá Anáris Áŋŋelii manni táksi/uhcabussevuoruin oktii vahkus (Anár - Vuopmejohka -vuorru). Áigetávvalat (matkahuolto.fi, suomagillii). Áŋŋelgeainnus (nr 9553) lea 1 - 3 km mátki áidalas meahccái. Áŋŋela gilis lea sullii 14 km meahccái.
 • Meahci nuortta- ja davábeallái, Gáregasnjárggageidnui, lea linnjábiilaoktavuohta Anáris (fástavuorut Avvil - Gáregasnjárga, Oulu - Kárášjohka). Ohcejogas (johtilisvuorut Čáhcesuolu/Deatnu - Roavvenjárga, fástavuorru Njuorggán - Avvil) boađedettiin lea lonuheapmi Gápmasis Anáris boahtti linnjábiilai. Áigetávvalat (matkahuolto.fi, suomagillii). Gáregasnjárggageainnus (nr 92) lea 4 - 7 km mátki áidalas meahccái ja Gáregasnjárgga gilis lea sullii 4 km meahccái.

Meahccereaissu vuolginsajit

 • Vánddardeami lea vuogas álggahit ovdamearkan Gáregasnjárggageainnus (nr 92) meahci davábealde, gos johtti beassá jalga duoddariid lahka. Gáregasnjárgga gilli, Duottargilli Muotkan Ruoktu ja Vánddardanguovddáš Kiellatupa leat máŋgga mátkkálačča vuolginbáikkit.
 • Guovllus eai leat oahpistantávvalat eaige mátkkálaččaide leat parkerenbáikkit.

Kárttat

Elektrovnnalaš kárttat

Eará kárttat

 • Muotkeduoddara olgolihkadankárta, 1:50 000, Karttakeskus 2009. Kártta sáhttá oastit earret eará Davvi-Sámi luondduguovddážis Siiddas ja Avvila bálvalanbáikkis.
 • Eanadatkárttat nrt W433, W434 ja W443, 1:50 000, Eanamihtidanlágádus 2008 - 2009. Kárttaid sáhttá oastit ovdamearkka dihte Davvi-Sámi luondduguovddážis Siiddas, Meahciráđđehusa Avvila bálvalanbáikkis ja Eanamihtidanlágádusas.
 • GT tuvrakárta, 1:400 000. Kártta sáhttá oastit ovdamearkan Karttakeskusis ja buorre girjegávppiin.

Kárttaid vuovdinbáikkit

Gieđas telefovdna, mas oidno Retkikartta.fi. Raba Muotkkeduoddara meahcceguovllu kártta Retkikartta.fi:s (suomagillii).