Muotkkeduoddara johtinoktavuođat ja kárttat

Suttes jogaža rastá manná bálggesšaldi, mas guokte olbmot guvssit gieđasteaskka váldiba čázi.

Johtinoktavuođat

Biillain

 • Anár - Áŋŋel -geaidnu (nr 9553) manná Muotkkeduoddara meahci máttabeallái.
 • Meahci davá- ja nuorttabeallái beassá Gámas - Gáregasnjárga -geainnu (nr 92).
 • Máttanuortin meahccái beassá riikkageaidnu 4:žis Anára ja Gápmasa gaskasaš geainnus.
 • Fiesttarbealde johtá Áŋŋel - Gáregasnjárga -geaidnu (nr 9553). Geainnut eai mana áibbas meahci ravdda, muhto geainnuin lea mátki 1 - 14 km meahccái.

Almmolaš fievrruiguin

 • Guovllu máttaoassái beassá Anáris Áŋŋelii manni táksi/uhcabussevuoruin oktii vahkus (Anár - Vuopmejohka -vuorru). Áigetávvalat (matkahuolto.fi, suomagillii). Áŋŋelgeainnus (nr 9553) lea 1 - 3 km mátki áidalas meahccái. Áŋŋela gilis lea sullii 14 km meahccái.
 • Meahci nuortta- ja davábeallái, Gáregasnjárggageidnui, lea linnjábiilaoktavuohta Anáris (fástavuorut Avvil - Gáregasnjárga, Oulu - Kárášjohka). Ohcejogas (johtilisvuorut Čáhcesuolu/Deatnu - Roavvenjárga, fástavuorru Njuorggán - Avvil) boađedettiin lea lonuheapmi Gápmasis Anáris boahtti linnjábiilai. Áigetávvalat (matkahuolto.fi, suomagillii). Gáregasnjárggageainnus (nr 92) lea 4 - 7 km mátki áidalas meahccái ja Gáregasnjárgga gilis lea sullii 4 km meahccái.

Meahccereaissu vuolginsajit

 • Vánddardeami lea vuogas álggahit ovdamearkan Gáregasnjárggageainnus (nr 92) meahci davábealde, gos johtti beassá jalga duoddariid lahka. Gáregasnjárgga gilli, Duottargilli Muotkan Ruoktu ja Vánddardanguovddáš Kiellatupa leat máŋgga mátkkálačča vuolginbáikkit.
 • Guovllus eai leat oahpistantávvalat eaige mátkkálaččaide leat parkerenbáikkit.

Kárttat

Elektrovnnalaš kárttat

Eará kárttat

 • Muotkeduoddara olgolihkadankárta, 1:50 000, Karttakeskus 2019. 
 • Muotkeduoddarat & Gamasjohka, čáhcejeahkki kárta 1:60 000, Calazo 2022.
 • Eanadatkárttat nrt W433, W434 ja W443, 1:50 000, Eanamihtidanlágádus 2008 - 2009. 
 • GT tuvrakárta, 1:400 000, Karttakeskus, 2016. 

Gieđas telefovdna, mas oidno Retkikartta.fi. Raba Muotkkeduoddara meahcceguovllu kártta Retkikartta.fi:s (suomagillii).