Vánddardanjohtolagat ja bálgát

Johtolagaid vuolginsajit

  • Ohcejoga vánddardanjohtolat rohtte Ohcejoga girkobáikkis, Miessipolku 4.

Riekkesjohtolagat

  • Ohcejoga vánddardanjohtolat riekkesjohtolahkan, 35 km, lea iešalddes Ohcejoga vánddardanjohtolat, masa laktása Máttajávrri ja Ohcejoga ovttastahtti 10 km:a bálggesossodat (ghč. Ohcejoga vánddardanjohtolat, 25 km). Johtolaga álgo- ja loahppageahči lea Ohcejoga girkobáikkis. Bálggis lea eanaš jalges duoddaris. Maŋimuš ossodat Máttajávrris Ohcejohkii manná Vuolleseavttetjoga leahkeráigge, gos bálggis badjána vel Vuolleseavttetvári (299 m) ala, ovdalgo njiedjá Ohcejoga girkobáikái.
  • Guivvi riekkis, 86,5 km

Eará johtolagat

  • Ohcejoga vánddardanjohtolat, 25 km, manná eanaš jalges duoddaris. Johtolaga davágeahči lea Ohcejoga girkobáikkis, máttageahči lea Máttajávrri girku luhtte. Bálgá guoras leat meahccejávrrit ja johkaleagit. Alimus duottarčohkka johtolaga lahkosiin lea Roavveoaivi (466 m). Dan alde oidno bures erenoamážit Norgga beale jassás Rástegáisá. Badjeseavttetjohka rasttilduvvo gáli ovdalgo ollejuvvo Máttajávrái.
  • Geavu vánddardanjohtolat, 63 km

Sajáiduvvan máđijat

  • Vuovdaguoikka sámegili máttabealde, Gáregasnjárga-Ohcejohka-geainnus (nr 970), lea meahccemáđidja Áhkojávrái.

Eará reaisocavgileamit

  • Iežas bálgát: Merkejuvvon johtolagat meahcceguovllu davvenuortta- ja davveoarjjageahčen gokčet dušše oasáža oppa guovllus. Jalges duoddariin bálgáid olggobealde lea valjis oaidninláhkai. Meahcceguovlu lea álo hástaleaddji vánddardanbáiki, ja vánddardeaddjis galget leat buorit meahccedáiddut.
  • Dálvit: Muohttaga vuollai báhcán meahcceguovlu heive erenoamáš bures meahccevánddardeapmái. Dálkedilálašvuođaid molsašuddan ja luonddufámut goavis birrasis fállet hástalusaid ja ođđa dilálašvuođaid hárjánange vánddardeaddjái.

Mohtorgielkámáđijat