Čeʹvetjääuʹr – Njauddâm vuuʹd vuäppõõzz da vuâkkõõzz

Vuâkkõõzz Čeʹvetjääuʹr – Njauddâm vuuʹdest

Õuddeʹl mätkka vuâlggmõõžž

Mäʹtǩǩteʹlfooni kolljummuš

  • Čeʹvetjääuʹr – Njauddâm vuuʹdest teʹlfoon jiâ kullu juõʹǩǩ pääiʹǩest. Väʹččär poostaijânnamvuuʹdest liâ jiânnai õõtkâspääiʹǩ, koʹst teʹlfon jiâ kullu. Koʹlljemvuõđ vuäitak ooccâd kuäʹrŋeeʹl õʹlljab päikka leʹbe čuõkku kuâŋŋsest.

Staanvuõtt

  • Vuʹvdd lij poostaijânnamnallšem, da jååttmõš ouddlâʹstt teäʹttemsilttõõzzid. Veäʹǩǩvuäǯǯmõš jieʹđääiʹj veekk jiiʹjjes-i ääiʹj ij-ǥa leäkku pâi aʹlǩǩi. Jieʹttnââmar lij 112.
  • Lij šiõǥǥ iʹlmmted jååʹttem mäʹtǩǩplaan da äiʹǥǥtaaul puärrsid, taaurõõžžid da âʹlddruåđid. Lââʹssen Pâʹjj-Sääʹmjânnam luâđkõõskõs Siidaaʹje (lääddas) vuäitt kueʹđđed iʹlmmtõõzz, leša teʹl âlgg aainâs muʹštted iʹlmmted mååusat puättmõõžžâst.

Jååʹttemneävv

  • Meäʹccjânnam lij vaajtõõvlaž, leša pälggaz jiâ leäkku rääʹppes. Čääʹccpaaiʹǩi pâʹjjel mõõnnâmpääiʹǩ liâ eža jiânnai: måttmi paaiʹǩin jiâ leäkku moost da måttmi paaiʹǩin âlgg kääʹlled.
  • Čeʹvetjääuʹrest lij porrmõštarbsiǩioškk da Njauddmest liâ porrmõškaaup.
  • Vuuʹd čääʹʒʒ liâ juukkâmnalla.