Čeʹvetjääuʹr – Njauddâm vuʹvdd

Snimldõk: Petteri Polojärvi / Meäʹcchalltõs.

Tâʹvv-Sääʹmjânnam, Aanar

 

 

Čeʹvetjääuʹr – Njauddâm vuʹvdd lij Lääʹddjânnam jäuʹrrʼreggsummuš vuʹvdd. Čeʹvetjäuʹrr da Kirakkajäuʹrr di uuʹccab jääuʹr mojjee tän põõstaijânnam vuuʹd. Jääuʹr liâ vuuʹdest čiŋŋâl. Äälisjääuʹr tâʹvvǩeeʹjj čiŋŋâlvuõtt lij joba 60 mettred. Vuuʹdest liâ sieʹǩǩmieʹcc, peʹǩǩhajjsa pieʹccmieʹcc (kuålvvâž), čeärrsueʹǩǩrååđ di vaiddâz äävtuõddâr. Vainosvueiʹvv (268 m) da Õllvääʹrr (Villavaara) pâʹjjne tuõddrin õllʼjummuʹšše.

Vuʹvdd suäpp peiʹvvreissa leʹbe määŋg peeiʹv jååttmõʹšše. Čuõkku âʹlddvuõđâst da čuõkkukuâŋŋaz aazztummuužžâst peersteǩâni vuʹvdd lij poostainallšem. Čeʹvetjääuʹr - Njauddâm vuʹvdd kooll Aanar kååʹdd nuõrttpeäʹl sääʹmvoudda.

Vuuʹd raʹddai: Meäʹcchalltõs, Sääʹmjânnam Luâđkääzzkõõzz (lääddas) (Lapin Luontopalvelut).

Tän seeid addrõs lij lundui.fi/saamkiolle/cevetjaurrnjauddamvuvdd.