Čeʹvetjääuʹr – Njauddâm vuuʹd jååʹttemõhttvuõđ da kaart

Čeʹvetjääuʹr – Njauddâm vuʹvdd lij Aanarjääuʹr ääppalbeäʹlnn. Vuʹvdd lij väʹlddčuõkku 4:st Aanar tââvʹbeäʹlnn rätkkjem Čeʹvetjääuʹr čuõkku (nââmar 971) kuâŋŋsest.

Jååʹttemõhttvuõđ

Aautin

  • Čuâǥǥas Čeʹvetjäurra (nââmar 971) rätkkai väʹlddčuõkku 4:st nuʹtt 25 ǩm Aanrest tââʹv årra. Čeʹvetjääuʹr siʹjdde lij Kammâz čuâǥǥasräätktõõǥǥâst 90 ǩm.

Takai jååʹttemneävvaivuiʹm

Reeis vuõʹlǧǧempääiʹǩ

  • Årstempääiʹǩ liâ Nuõrttsaaʹmi äʹrbbvuõttpõõrt šelljpirrõõzzâst (vuuʹd viõstârpieʹll, vuäʹpstemtaull), Njuäʹmmelkuõškâst (Čeʹvetjäuʹrr – Njauddâm čuâǥǥas, vuäʹpstemtaull) da Kirakkajääuʹrest (Čeʹvetjäuʹrr – Njauddâm čuâǥǥas). Njauddmest (vuuʹd nuõrtipieʹll) še lij vuuʹd vuäʹpstemtaull, leša ij leäkku veerǥlažnallšem årstempäiʹǩǩ.
  • Võõnâslueʹšttemsäätk liâ Čeʹvetjääuʹr siidâst da Njuäʹmmelkuõškâst Čeʹvetjääuʹr – Njauddâm čuâkkaz kuâŋŋsest.

Mäddkaart

Liâdggsa kaart

Jeeʹres kaart

  • Čeʹvetjääuʹr – Nuorgam virksmõõvvâmkartt, 1:100 000, Karttkuvddlõs 2014. 
  • Topograaff kaart nââmar W523, W524 ja X513, 1:50 000. 
  • GT čuâǥǥaskartt, 1:400 000. 

Ǩiõđâst teʹlfon, koʹst kuâsttai Retkikartta.fi. Ääʹved Čeʹvetjääuʹr – Njauddâm vuuʹd mäddkaart Retkikartta.fi:st (lääddas).