Čeʹvetjäuʹrr – Polmak -ǩeäin kovvõs

Reeis vueʹlǧǧempääiʹǩ

 • Ǩeäin saauj åʹrnn åårrai vueʹlǧǧempäiʹǩǩ lij  Čeʹvetjääuʹr nuõrttsaaʹmi sijdd da Nuõrttsaaʹmi äʹrbbvuõttpõõrt ǩeʹddmäʹrǩǩ, koʹst lij årstempäiʹǩǩ da kåʹšǩǩnuuʹžniǩ.
 • Tâʹvven vueʹlǧǧempäiʹǩǩ lij Polmakjääuʹrest, koʹst lie årstempäiʹǩǩ, kåʹšǩǩnuuʹžniǩ da vuäʹpstemtaull. Polmakjääuʹrest lij nuʹtt 20 ǩm čuâǥǥasmäʹtǩǩ Nuorggma.
 • Ǩeäin vuäitt jååʹtted saaujâst tââvas leʹbe tââʹvest sauʹjje.

Ǩeäinai jååʹttem-määʹtǩ

Čeʹvetjäuʹrr – Polmak -ǩeäin vuäitt jueʹǩǩeed mäʹtǩǩ-kõõskid meäʹccǩeâmpai åårrmõõžž mieʹldd.

 • Čeʹvetjäuʹrr – Iisakjäuʹrr, 19 ǩm
 • Iisakjäuʹrr – Huikinvárjokk, 9 ǩm
 • leʹbe Iisakjäuʹrr – Rousajäuʹrr – Huikinvárjokk, 15 ǩm
 • Huikinvárjokk – Čaarâjäuʹrr, 12 ǩm
 • Čaarâjäuʹrr – Čuõmâsjäuʹrr, 11 ǩm
 • Čuõmâsjäuʹrr – Polmakjäuʹrr, 13 ǩm

Ǩeäinnmeârkkõs

 • Jååʹttemǩeäinn lij tiõttum luõttu käälkain kälkkuum maʹlinovi ruõʹpsses muõrrståʹlbbǩeeʹjjiivuiʹm.
 • Čuõiggâmlaatt lij peäʹlstes tiõttum luõttu muõrrståʹlbb ǩeäčča rajjum ââʹleǩ ruõssivuiʹm.

Õhttvuõđ jeeʹres ǩeäinaid

Jååʹttemǩeäin

Rousajääuʹrest Čeʹvetjäuʹrr – Pulmank -ǩeäinast rätkkje kueʹhtt jeeʹres jååʹttemǩeäin.

 • Aanarpääʹljes, 100 ǩm, lij historiallaš Markkânǩeäinn Čeʹvetjääuʹrest Taarr Karleboʹtne.