Lohtu nuortalašgiettit

Govva: Tuija Kangasniemi/MH.

Lohtu nuortalašgittiid sajádat Suomas.Nuorta-Lappi
Anár (www.inari.fi), Soađegilli (www.sodankyla.fi)
Urho Kekkonena álbmotmeahcci
 

Lohtu nuortalašgittiin (Oskarinjärvi ja Oskarinkoski) sáhttá oahpásmuvvat boares Beahcáma Suonnjela huksenárbái. Lohtu nuortalašgiettit leat Beahcáma Suonnjelis eváhkkoi fárren Semenoffiid ja Fofanoffiid orohagat. Nuortalašgiettit leat Urho Kekkonena álbmotmeahci davágeahčen, Lohtu nuorttabealde sullii guokte kilomehtera bajásguvlui das gokko Lohttu ja Šuomasjohka ovttastuvvaba. Nuortalašgiettit leat leamaš anus 1940-logus. Urho Kekkonena álbmotmeahci vuođđudeami rájes dat leat leamaš suodjaluvvon. Giettit leat ordnejuvvon 1981:s ja 2000:s Máilmmi Luonddu Vuođđudusa Suoma Foandda álbmogasleairra oktavuođas. Museovirasto ja Meahciráđđehus fuolahit visttiid ja gittiid birrasiid ortnegisdoallamis.

Oskarinjärvi nuortlašgieddi. Govva: Pertti Mäkelä
  • Visttit Lohtu guoras Oskarinkoski buohta ledje Semenoffa bearraša dálveviesut. Ja visttit Oskarinjärvi gáttis ledje Iivana Semenoffa ja Fofanoffa bearrašiid viesut, main sáhttá leat ássojuvvon birra jagi. Semenoffiid geassebáiki lei 12 km duohken Šuomajoga Kotajärvi gáttis. Lohtu dálvebáikái bohttojuvvui fatnasiin juo borgemánu loahpas ja geassebáikái máhccojuvvui fas miessemánus. Viesut ledje Beahcámis eváhkkoi gártan Semenoffiid ja Fofanoffiid (okta vivva lei Fofanoff) anus jagiid 1946-1948. Maŋŋelis Suonnjela nuortalaččat ásaiduhttojedje bissovaččat Čeavetjávrri birrasiidda. Nuortalašgittiid visteollisvuođat leat boares árbevieru mielde huksejuvvon ja leat ná divrasat huksenhistorjjá ja nuortalašvieruid dáfus.
  • Loga lasi Lohtu nuortalašgittiid historjás ja ráhkkanusain.

Rabasáiggit

  • Lohtu nuortalašgittiide sáhttá iešráđálaččat oahpásmuvvat. Čuozáhagaide sáhttá oahpásmuvvat birra jagi, muhto dálvit biillain beassá dušše Rájijovssepa rádjegozáhusa rádjai. Loahppamátkki (sullii 3 km) ferte čuoigat.

Oktavuohtadieđut

Johtinoktavuođat

Johtinoktavuođat Lohtu nuortalašgittiide.

Biillain

  • Lohtu nuortalašgittiide sáhttá vuohkkasepmosit oahpásmuvvat Rájijovssepii manni geainnu bokte. Avvilis vuddjojuvvo vuos Njellima geainnu (nr 91) mielde sullii 7 km, man maŋŋá jorggihuvvo Áhkojávrris olgeš beallai Rájijovssepa ja Murmánskka guvlui. Vuddjojuvvo njuolgga sullii 38 km rádjegozáhusa rádjai. Rádjegozáhusa buohta, geainnu lulábealde, rohtte meahccebiilageaidnu, man mielde Lohtu gurrii ja nuortalašgittiide lea mátki sullii golbma kilomehtera. Dálvit meahccebiilageaidnu ii plogejuvvo, ja nuba dán mátkki šaddá johtit čuoigga dahje muohtagápmagiiguin.

Almmolaš fievrruiguin

  • Rájijovssepa rádjegozáhusa buohta beassá Murmánskii manni linnjabiillain (www.matkahuolto.fi, suomagillii). Das lea vel sullii golbma kilomehtera vázzit dahje čuoigat UK-álbmotmeahci ráji lusa ja nuortalašgittiide.

Kárttat

Elektrovnnalaš kárttat

Bálvalusat

  • Lohtu nuortalašgiettit leat iešráđálaš oahpásmuvvančuozáhat, mas ii leat oahpistanbargoveahka.
  • Nuortalašgietti birrasat leat museaguovlu, mas dolastallan ja gohtten leat gildojuvvon. Lagamus dolastallanbáikkit leat Šuomajoga njálmmis, lagat sullii ovtta kilomehtera duohken Oskarinjärvi nuortalašgiettis.
  • Lagamus ávdin- ja várrenstobut leat Snellmanninmaja ávdinstohpu, Jyrkkävaara ávdin- ja várrehustohpu
  • Lassedieđut guovllu bálvalusain

Lihkadanlápmásiid bálvalusat

  • Čuozáhagas eai leat lihkadanlápmásiidda oaivvilduvvon bálvalusat.
Guovllu dikšu Meahciráđđehus, Lappi Luonddubálvalusat 

Dán siiddu čujuhus lea www.lundui.fi/lohtunuortalasgiettit.