Davvi Sámi stobut, Anár - Ohcejohka

 Issátjávri ávdinstohpu. Govva: Tuija Kangasniemi/MH.

Stohpui oažžu buktit ruoktoelliid juos dat heive maiddái earaide stobus.

Stohpotiippat  

Anára vánddardanguovlu, Anárjávri ja Váhčira meahcceguovlu

Bátneduoddara meahcceguovlu

Čarbmoaivvi meahcceguovlu

Gálddoaivvi meahcceguovlu, Čeavetjávrri-Njávdáma guovlu

 

Geavu luonddumeahcci ja Báišduoddara meahcceguovlu 

Leammi álbmotmeahcci

Muotkkeduoddara meahcceguovlu

Suoločielggi guovlu

Soabbada luonddumeahcci

Urho Kekkonena álbmotmeahcci

Lundui.fi - fierpmebálvalusas ovdanbuktojit Meahciráđđehusa ávdin- várrehus, láigo- ja beaivestobut sihke goađit.

Dorvvolašvuohta


Stobus lea buollinváruheaddjit, muhto váldde fárrui sihkkarvuođa dihte buollinváruheaddji báhttera V9 ja/dahje oapmi mátkibuollinváruheaddji.

Suoma stobut - Geavaheapmi ja dorvvolašvuođarávvagat - Video

Guidelines and safety in Huts. Photo: Jari Hindström

Video on YouTube