Davvi Sámi stobut
Anár–Ohcejohka ja Urho Kekkonen álbmotmeahcci

Stohpotiippat

Anára vánddardanguovlu, Anárjávri ja Váhčira meahcceguovlu

Bátneduoddara meahcceguovlu

Mobergája, Pahaoja ja Raahen Pirtti leat museastobut eaige šat anus ávdin- dahje láigostohpun.

Čárbmoaivvi meahcceguovlu

Gálddoaivvi meahcceguovlu, Čeavetjávrri–Njávdáma guovlu

Geavu luonddumeahcci ja Báišduoddara meahcceguovlu

Leammi álbmotmeahcci

Muotkkeduoddara meahcceguovlu

Suoločielggi guovlu

Soabbada luonddumeahcci

Urho Kekkonen álbmotmeahcci

Lundui.fi-fierbmebálvalusas ovdanbuktojit Meahciráđđehusa ávdin-, várren-, láigo- ja beaivestobut sihke goađit.

Dorvvolašvuohta

Stobus leat buollinváruheaddjit, muhto váldde fárrui sihkkarvuođa dihte buollinváruheaddji báhttera V9 ja/dahje mátkibuollinváruheaddji.

Suoma stobut – 
geavaheapmi ja dorvvolašvuođarávvagat
-video

(youtube.com, eaŋgalasgillii)