Uurrekarkia, buollingohcci viessu

Uurrekarkia, buollingohcci viessu ii leat geavahus. Stohpu lea heajos ortnegis. Stohpu lea gitta. Lagamuš eará ávdinstobut leat Taatsijávri ávdinstohpu ja Bárasgállá, ávdinstohpu. Taatsijávri ávdinstohpu lea divvojuvvon jagi 2021. Bárasgállá ávdinstohpu lea dušše dálkisuodje, stobus ii leat dollagáddi, nu ahte gámppá ii sáhte liekkadit.