Moitakuru, beaivestohpu

4.2.2021
Koronavirusa geažil luonddusge lea ágga atnit dorvogaskkaid ja čuovvut earenoamáš giehtahygieniija ee. stobuin, dolastallanbáikkiin ja hivssegis fitnamiid maŋŋá. Meahciráđđehusa linnjemat ja rávvagat beaiváduvvojit, go almmolaš koronarávvagat šaddet dárkileabbon. Geahča dili siidduideamet ja čuovo min rávvagiid.

Tiipa

Beaivestohpu

Sajádat, gárttat ja oppalaš govvádus

Lappi leatna, Anára gielda, Suoločielggi guovlu

Stobu koordináhtat: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 68° 28.5085' lon: 27° 34.1527'  ETRS-TM35FIN: P: 7595947 I: 523306

Stohpu lea merkejuvvon johtolaga guoras Palopää nuortadavábealde Moitakuru rátkinbáikki lahkosiin.

Urho Kekkosen kansallispuisto olgolihkadankárta 1:100 000
Saariselkä-Kiilopää olgolihkadankárta 1:50 000 
Duovddakárta nr V521, 1:50 000 / (Maastokartta nro V521, 1:50 000)
Retkikartta.fi (suomagillii)

Biergasat

  • Biise.

Fuopmášumit

  • Stohpu lea oaivvilduvvon dušše beaiveatnui, ii idjadanvejolašvuohta.
  • Stohpui oažžu buktit ruoktoelliid juos dat heive maiddái earaide stobus.
  • Giehtatelefovnnaid gullon

Bázahusfuolahus

Bázahusfuolahusas vástida guhtege ieš. Stobus eai leat ruskalihtit. Vánddardeaddjiid ávžžuhit buktit seahkalasbázahusaideaset guovllu sirrenbáikkiide, mat leat johtolagaid guoras ja vuolgin- ja máhccanbáikkiin. Eanaiduvvi bázahusaid sáhttá bidjat hivssegii ja buolli bázahusaid sáhttá boaldit. Loga lasi ribahis vánddardeamis.

Fuolahusas vástida

Meahciráđđehus, Lappi Luonddubálvalusat. Lassedieđut Urho Kekkonen álbmotmeahcci bálvalanbáiki Kiehinen.