Suomun Ville, láigostohpu

Láigostohpu, 4 olbmui, sávdni šiljos.

22.3.2024
Várren- ja láigostobuide, maid Meahciráđđehusa Luonddubálvalusat bajásdoallá, sáhttá dahkat várremiid jahkái 2025 spiehkastatlaččat easka skábmamánu 2024 álggus. Lassedieđut

Várrehusat

Várremat Urho Kekkonen álbmotmeahci áššehasbálvalus dahje e-mail ukpuisto(at)metsa.fi. Várreneavttuit Suomun Ville láigostohpui. Geahča čoavdaga viežžansajis.

Dádjadeapmimáhtolaš vánddardeddjii heivolaš idjadanbáiki. Stohpu lea Urho Kekkonen álbmotmeahci meahcci oasis Čuomasjoga gáttis, gos eai leat merken johtolagat. Lagamus gávppit ja restauráŋŋat leat Suoločielgis ja Avvilis.

Sajádat   

Haddi

90 € / idja (sis. alv. 10%). 

Biergasat

 • Guokte seaŋgabeaŋkkat, maid sáhttá viiddidit, bolstarat, guodát, beavdi ja beaŋkkat.
 • Kamiidna, gássauvdna, gievdni ja báistebán’no.
 • Stobus eai leat čuovggat, váldde fárui gintaliid.
 • Stobus lea buollinváruheaddji, muhto rávvet váldit fárui iežat buollinvàruheaddji.
 • Lahka stobu leat dollasadji, hivsset, muorravisti ja sávdni.
 • Juhkančázi oažžu lagas Čuomasjogas.

Čoavdagat 

Čoavdagiid sáhttá viežžat Urho Kekkonen álbmotmeahci áššehasbálvalus, Avvila bálvalanbáiki, Sodankylän Väri- ja Urheilu Simonen Oy Soađegilis (simonen.fi, suomagillii) dahje Vuohčus JJR Pehkonen Oy tel. 044-243 2449

 • Dárkkis ovdal go vuolggát reissui čoavdaga viežžanbáikki rabasáigi.
 • Áššehasas galgá leat fárustis máksoguite ja stohpovárrennannejupmi, mainna son sáhttá duođaštit várrema ja dan máksima.

Mearkkašumit

 • Lahka dollasajiid sáhttá gohttet
 • Ii leat heivolaš lihkadaneasttalažaide.
 • Mátkki guoras sáhttá leat joga rasttildeamit. Šaldit leat Čuomasjoga Áidioajis, Goahtigeavgŋásas ja Poartaguoikkas sihke Lotojogas Rájijossebas.
 • Čorge stobu ovdal go vuolggát.
 • Stobus ii leat vuođđoliggen.
 • Stohpui ii oačču buktit biebmoelliid.
 • Stobus leat bázahuslihtit. Loga lasi ruskkahis vánddardeamis.
 • Geavahančáhci ii dutko jahkásaččat, nu ahte ávžžuhat juhkančázi vuoššama sihkkarvuođa dihte.
 • Giehtatelefovnnaid gullon

Kartat

Fuolahusas vástida

Várrendilli

Vánddardanetikeahtta

1. Gudnejahte luonddu.

2. Vállje merkejuvvon máđijaid.

3. Váldde čielgasa leago gohtten lobálaš du válljen čuozáhagas.

4. Geavat dušše merkejuvvon dolastallansajiid.

5. Ruskkahis vánddardeapmi.

Loga lasi